Yükleniyor...

Cumhuriyetimizin ilanından bu güne kadar geçen süre boyunca ülkemiz bulunduğu coğrafyada bilim, sanayi, ekonomi ve gelişmişlik göstergelerinde diğer komşularından pozitif olarak ayrışmıştır. Dünya üzerinde yaşanılan sıcak ya da soğuk pek çok savaş ile değişen dengelere iyi uyum sağlayarak ekonomik ve sosyal olarak büyümesine devam etmiştir. Bu süreçte gelişen ekonomimizin içerisinde her sektörün yıllara göre toplam ülke ekonomimize katkısı farklı boyutlarda olmuş, son yıllarda ise açık ara inşaat sektörü bu ipi önde göğüslemiştir. Bu sektöre paralel olarak büyüyen pek çok yardımcı sektörde bu gelişmeden payını almıştır. Bu büyüme sürecinde ise milyonlarca m2 konut ve ticari alan üretilmiş, sektör içerisinde ki bu büyüme yarışı sonucu ise ortaya çıkan stok yavaşlayan piyasalarda büyük bir soruna dönüşmüştür.

Bu sorunun aşılabilmesi için ise kanun koyucunun, sektör liderlerinin ve finans kuruluşlarının ortak bir hedef ışığında ilerlemesi gerekmektedir. Bu ortak bakış açısı ile bir süredir pek çok çalışma yürütülmekte olup, son kullanıcıya daha yumuşak bir piyasa ortamı sağlanmaya çalışılmaktadır. Artık katma değerli inşaat projelerinin yerli satışına ihtiyaç duyulduğu kadar bu aşamadan sonra yabancı satışına da ihtiyacı doğmuştur.

Son yıllarda katıldıkları büyük inşaat fuarları sayesinde özellikle İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya’daki nitelikli konut projelerinin yabancı yatırımcının da gözdesi haline geldiğini rahatlık ile paylaşabiliriz. Bu satışlar sayesinde ülkemize giren yabancı sermaye artmakta, bu konutları ya da ticari üniteleri alan yabancı yatırımcı pek çok farklı kalemde de ülkemize katkı sağlamaktadır. Yaklaşık 1 milyona dayanan yeni konut stoku ve buna yakın ticari alan için artık daha sistemli bir stratejik plan hazırlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Kısacası artık yaptım oldu devri kapanmış, akılcı ve planlı hesap devri aralanmıştır.

Proje geliştirme süreçleri nasıl işlemeli?

Bugüne kadar yapılan pek çok orta ve büyük ölçekli inşaat projesinde ana amaç arsadan maksimum m2 faydasının sağlanması olmuştur. Müşteri öncelikleri, sürdürülebilir inşaat özellikleri, sosyal faydalar, trafik planı, işletme giderleri ve en önemlisi satışın temeli olan pazarlama stratejik planı son aşamaya kadar neredeyse hiç dikkate alınmamıştır. Proje sahibi ve mimari şirket bu öncelikleri teferruat olarak görmüş, bu çalışma felsefesi projeyi negatif satış hızı sorunu ile baş başa bırakmıştır.

Proje pazarlama stratejilerinin planlanması

İnşaat projesi nefes alan, gelişimini devam ettiren, yaşayan bir varlık olarak ele alınmalıdır. Bulunduğu çevreden beslenen, genetik bir profil mirasına sahip olan proje, doğru hedef kitle için yaşam beklentilerine uygun olarak planlanmalıdır. Bu planlama ışığında projenin hangi müşteri grubuna satılacağı, satış dilinin oluşturulması, satış sisteminin kurulması, pazarlama materyallerinin üretilmesi, pazarlama kanallarının beslenmesi ve itibar yönetimi satış grafiğinin pozitif kalması için büyük önem taşımaktadır.

Satış sürecinde finansman planlaması

Son dönemde stok sorunu ve yavaşlayan piyasa şartları konusunda sertleşen piyasa rekabetine uygun farklı satış finansman modellerinin henüz proje aşamasında çoktan seçmeli olarak hazırlanması gerekmektedir. Sektörün şuanda önünde duran en büyük engel, banka faiz oranlarının aşırı artışıdır. Bu sorunu aşmanın tek yolu ise akılcı hesaplanan proje fiyatları sayesinde hızlı bir satış grafiği yakalamak, oluşturulan bu satış fonunu ise anlaşılan bankadan daha iyi şartlarda konut kredisi oranı sağlamak için kullanmaktır. Böylece potansiyel müşteriler için kontrollü bir kredi oranı üretilebilecektir. Bunun yanı sıra çözümlerin başında kanun koyucunun desteği ile konut satış kredilerinin taksit sayılarının maksimize edilmesi de yer almalıdır. Aynı zamanda benim bakış açıma göre oluşturulan devlet fonu ile devletin bu stoku yıllara bölerek kendi satın alım kalemleri arasında alıp eskisi gibi lojman olarak kullandırma metodu sonrasında belli yılı dolduran memuruna maaşı karşılığı uzun vade ile satması mümkün kılınabilir.

Proje tesliminde tüketici memnuniyetinin sağlanması

Projenizin teslimine kadar geçen süreçte satın alım yapmış olan ve artık proje ortağınız diye adlandırabileceğimiz müşteriniz ile planlı ve kontrollü bir bilgi trafiği kurmak son derece önemlidir. Projelerin genelinde müşteri geri dönüşleri incelendiğinde en büyük sorunun bu bilgi akışının yetersizliğinden kaynaklandığı ve müşterinin geri dönüşlerinin dikkate alınmamasının bu sorunları derinleştirdiği söylenebilir. Satışın tamamlayıcısı olan bu başlığın en hassas şekilde projelendirilmesi ve gerekli hareket planlarının çıkartılması büyük önem taşımaktadır.

Sürdürülebilir projeler

Projenin pazarlama konu başlığı altında bahsettiğimiz gibi, inşaat projeniz canlı bir organizma gibi nefes almaya, gelişmeye ve nitelik kazanmaya açık olarak planlandıysa mutlu müşterilerinizin olumlu referansları sizleri hem bu projenizin gelecek satış grafiğinde pozitifte tutacak, hem de yeni projelerinizde satış rakamlarınıza katkı sağlayacak ve satış hızınızı arttıracaktır. Projeniz tamamlandıktan sonra, kritik 5 yıl boyunca yönetimde sorumluluk alarak, doğru bir yönetim modeli ile konut sahipleriniz için konforu ve niteliği arttırabilirsiniz. Bunun için doğru bir ekip ile bu süreci başından sonuna bir işletme modeli üreterek planlamalısınız.

Dilerim, Alametifarikanız diğer yaşamlara da dokunsun, ülkemiz için katkınız büyük olsun…