Yükleniyor...

TÜGİAD araştırmasına göre, Türkiye'de son 20 yılda "orta yüksek ve yüksek teknolojili" 3.621 "yeni" yatırım için teşvik belgesi alındı.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji yeni yatırımlarda, sayı bazında İstanbul birinciliğini korurken, yatırım tutarına göre ise Ankara'nın birinci sıraya yerleştiği belirlendi. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, "Ankara'nın teknoloji üssü olması yönünde ortaya konulacak kamusal irade, Ankara'nın yerel paydaşları olarak bizler için önemli" dedi.

TÜGİAD Ankara Şubesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırımlarda illere göre yatırım yeri tercihine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 20 yılda "orta yüksek ve yüksek teknolojili " 3.621 "yeni" yatırım,teşvik belgesine bağlandı. Belgeye bağlanan yatırım projesi sayısına göre yapılan değerlendirmede, yatırımların yüzde 18'ini İstanbul alırken, Ankara'nın yüzde 10,8'le ikinci sırada yer aldığı görüldü. Teşviğe bağlanan orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırımlarının tutarına göre ise Ankara'nın en büyük payla birinci sırada yer aldığı dikkati çekti.

TÜGİAD Ankara Başkanı Zafer Yıldırım, araştırma hakkında bilgi verirken, Türkiye'deki orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yatırımların hangi illerde gerçekleştiği, yatırım yeri tercihinde hangi şehirlerin tercih edildiği sorusunun, şehirlerin teknolojik ekosisteminin anlaşılması açısından önemli olduğunu söyledi. Yıldırım, "Yatırımları coğrafi düzeyde analiz edebileceğimiz tek veri seti, yatırım teşvik verileridir. Sanayi Bakanlığının 20 yıllık yatırım teşvik verilerini kullanarak, teknoloji düzeyine göre orta-yüksek ve yüksek teknolojik ürünleri içerecek şekilde iller bazında çalışma yaptık" dedi.

Zafer Yıldırım yaptığı açıklamada, "Son 20 yılda ülkemizde gerçekleşen orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırım sayısını şehirler bazında dağıttığımızda, yatırımların yüzde 18'inin İstanbul'a gittiğini, ikinci sırada yüzde 10,8 ile Ankara'nın geldiğini tespit ettik" dedi.

Yıldırım, "Yalnızca yeni yatırım olarak ele alınırsa karşımıza farklı bir tablo çıkmaktadır. Yeni yatırımların esas alınmasının nedeni, orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırım tercihinde uzun vadede yatırımcıların hangi şehirleri tercih ettiklerini ortaya koymaktır. Zira genişleme ve modernizasyon yatırımları, mevcut bir yatırım gerçekleştikten sonra aynı şehirde devam etmek durumunda olduğu için kapsam dışında tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre geçmiş 20 yıl içinde 3.621 orta yüksek ve yüksek teknolojili yeni yatırım gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Teknoloji Üssü Ankara!

Teknoloji temelli yeni yatırım tercihinde, sayı bazında İstanbul'un ilk sırada yer aldığını belirten Yıldırım, "Yatırım miktarına göre bakıldığında Ankara yatırım yeri tercihinde en başta gelmektedir" dedi.

Başkan Yıldırım, şunları kaydetti: "Son dönemde yatırım yeri tercihinde bir değişim ve dönüşüm olup olmadığının anlaşılması açısından son 3 yılın verileri kullanılarak da analizler yapıldı. 2019, 2020 ve 2021 (ilk 6 ay) yıllarındaki, orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımların hangi şehirde gerçekleştiğine baktığımızda, İstanbul yatırım yeri tercihinde yüzde 21'lik pay ile ilk sırada yer alırken Ankara yüzde 13 ile ikinci sırada yer almaktadır. Tüm bunlar Ankara'nın teknoloji yatırımlarda yatırımcıların gözünde önemli bir merkez olmaya devam ettiğini bize söylemektedir. Ankara'nın teknoloji üssü olması noktasında ortaya konulacak kamusal irade, Ankara'nın yerel paydaşları olarak bizler için önemlidir."